TEATRU DE IMPROVIZAȚIE

Ce este improvizaţia

Improvizația este abilitatea de a crea, de a cânta, jucă, dansa sau vorbi, că reacție spontană la ceea ce se întîmpla în jur sau la propriile gânduri sau sentimente. În acest fel sunt create noi moduri de gîndire, noi structuri, noi practici.

Spectacol teatru de impovizatie mihaiAxinte echipa team building

Capacitatea de a improviză poate fi folosită pentru a facilita diverse forme de comunicare sau manifestare în domenii diferite, de la muzică la afaceri, invenții tehnologice, în relații de serviciu sau personale, psihologie, teatru, sport sau marketing.

Improvizația teatrală presupune adaptarea spontană la situații reale sau imaginare, la propuneri de spațiu sau situații sau relații ale partenerului sau ale coordonatorului de joc.

Teatrul de improvizație este o formă de teatru în care se folosesc tehnici de improvizație teatrală pentru a creă dialoguri, scene, cântece sau povestiri. De cele mai multe ori publicul propune unde să se desfășoare aceste scene, teme sau titluri pentru discursuri și povestiri sau versuri care să fie integrate în cintece.