TEATRU FORUM PENTRU ECHIPA TA

Team building pentru echipa ta cu teatru forum

Ce este teatru forum?

Teatru forum este o formă de teatru ce dă posibilitatea la interacţiune și dezbatere. La prima vedere, Teatru Forum ar părea o formă de teatru, însă atributul distinct de „forum” creează o nouă modalitate de expresie și de interacţiune cu publicul. Piesa de teatru se petrece astfel încât un grup de oameni schimbă idei şi opinii, caută împreună soluţii sau modele de acţiune potrivite cu situaţia în care sunt implicaţi.

 

Teatru Forum se opreşte asupra momentelor cu care oamenii se întâlnesc zilnic şi cărora nu le dau atenţie din obişnuinţă. Spre deosebire de viaţă însă, teatrul dă posibilitatea celor care participă la el să observe finalul din afară, să urmărească, la fel ca martorul ascuns după perdea, situaţia tragică şi să înţeleagă unde pot duce ignoranţa, nepăsarea, etichetarea sau discriminarea. Astfel, la finalul primei reprezentații, el ar putea spune: „STOP! Nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat aici! Dacă s-ar fi intervenit mai devreme nu s-ar fi ajuns în situaţia asta! Dacă am putea întoarce timpul…”

 

Cum prinde viata o piesa de Teatru Forum?

 

Pregătirea piesei

 

Un grup de voluntari, de cele mai multe ori non-actori, sunt bine instruiţi în metoda teatrului forum printr-un training specific prin care se dezvoltă abilităţi din sfera teatrului cu ajutorul exerciţiilor, jocurilor și dezbaterilor specifi ce metodei. Ei identifică o problemă de opresiune într-o anumită comunitate sau li se semnalează de către coordonatori de proiect, facilitatori comunitari sau alte persoane care doresc o schimbare.

 

Echipa de voluntari dezvoltă apoi un proiect în jurul acesteia, folosind metoda teatrului forum, un instrument de artă participativă pe care experienţa l-a dovedit foarte potrivit pentru intervenţiile sociale. Pentru realizarea piesei de teatru-forum au loc întâlniri în care se stabilesc prin improvizaţie personajele piesei și scenariul, ţinându-se cont de cazuri reale specifi ce problemei în dezbatere. Piesa se joacă pentru un public ţintă, care s-a confruntat sau are potenţial să se confrunte cu o astfel de problemă.

 

Partea de teatru

 

Pentru reușita reprezentaţiei este bine să avem un număr de spect-actori între 30 și 70 și să promovăm cât mai bine evenimentul către grupul ţintă. Desfășurarea efectivă a unei piese de teatru-forum are trei etape principale: piesa, discuţia și forumul.

 

În prima, situaţia de opresiune este prezentată în aproximativ 15 minute cu ajutorul personajelor și a interacţiunilor dintre acestea. Personajele pieselor de teatru-forum sunt construite incomplet – vom dezvolta acest aspect în capitolul construirea piesei – astfel încât publicul să se poată identifi ca cu acestea, mai mult, să simtă nevoia de a completa cu acţiunile proprii, prin înlocuirea respectivului personaj.

 

Partea de forum

 

În a doua etapă, moderatorul piesei, numit Joker, facilitează discuţia despre situaţia prezentată, despre cauzele opresiunii, despre relaţiile dintre personaje și despre poziţia ocupată de fi ecare în piesă: opresor, opresat, aliaţi ai acestora, personaje neutre. Jokerul are rolul de a motiva și stimula publicul să vină cu soluţii realiste sau îmbunătăţiri ale situaţiei prezentate pe care să le joace pe scenă. O altă atribuţie a sa este de a explica și urmări respectarea regulilor Teatrului- Forum.

 

În parte de forum piesa se reia, iar publicul devine activ. Are posibilitatea să schimbe toate personajele, mai puţin opresorul: teatru forum presupune că în realitatea cotidiană opresiunea nu va dispărea pur și simplu, și își propune atunci ca aceasta să fi e înlăturată prin schimbarea atitudinilor vizavi de opresor și vizavi de problemă.

 

Intervenții

 

Fiecare spect-actor poate să intervină pe parcursul piesei printr-o bătaie din palme. Actorii vor “îngheţa în statui”, vor rămâne nemișcaţi pe scenă pentru ca persoana din public să vină în locul actorului din piesă. Toţi actorii sunt atenţi la schimbări și improvizează ţinând cont de caracteristicile principale ale personajelor lor. Scopul urmărit este ca publicul să acţioneze asupra persoanjelor care nu au luat atitudine și care pot schimba cursul acţiunii într-unul pozitiv, care pot ajuta opresatul să ia o decizie care să îl susţină și să îl dezvolte pozitiv.

 

Se intervine astfel în fi ecare scenă, rând pe rând, înlocuindu-se personaje până când se ajunge la soluţia votată de către public ca fi ind cea mai realistă și utilă în situaţia prezentată. După alegerea soluţiei au loc discuţii despre cum ar putea fi implementată aceasta în realitatea de zi cu zi – în comunitatea care se confruntă cu problema dezbatută.

 

În cadrul Teatrului celor Opresaţi din care face parte și teatrul forum, există și Teatrul Social, foarte asemănător. Acesta se diferenţiază de teatrul forum prin faptul că, dacă un spect-actor găsește o posibilitate reală de schimbare a atitudinii unuia dintre personaje, actorul care interpretează rolul acelui personaj preia atitudinea indicată și o menţine pe tot parcursul piesei, până la fi nal sau până în momentul în care este din nou înlocuit de către alt spect-actor care vine cu o noua atitudine realistă

 

Câteva detalii tehnice în ceea ce priveste metoda Teatrului forum:

 

Opresiunea poate fi la orice nivel și este un termen de referinţă în teatru forum. De-a lungul timpului, aceasta a luat multe forme. Victimele opresiunii pot fi indivizi sau grupuri, larg cunoscute sau anonime, însă elementele opresiunii rămân mereu aceleași.

 

Teatrul Forum materializează dramaturgic o situaţie de opresiune, urmărind în prima fază ca publicul să identifi ce situaţia în sine, precum și rolul fiecărui personaj: opresor, opresat, aliat al unuia sau al celuilalt și personaje neutre. Scopul final al piesei de teatru-forum este ca publicul să găsească soluţii pentru înlăturarea situaţiei de opresiune prin schimbarea atitudinilor personajelor, fără însa a acţiona direct asupra personajului-opresor.

 

Ce competente dezvolta TF?

 

Teatru Forum

 

Dezvoltă competențe pentru non-actorii implicați în punerea în scenă a spectacolelor:

 

  • Capacitatea de a face fata provocarilor – A juca pe scena in fata publicului, libertatea de a selecta tematici cat mai diverse din realitate – ii scoate pe participantii, non – actori, sa iasa din zona de confort si astfel provoaca invatarea;
  • Capacitatea de a se adapta la diferite situatii – Situatiile selectate pentru a fi jucate pot fi adaptate conform cu profilul participantilor,  dar acest lucru le si permite sa invete din transpunerea directa in situatii care sunt realiste;
  • Flexibilitatea: – Exersarea diverselor situatii incurajeaza non-actorii sa practice competente si comportamente noi;
  • Abilități de comunicare interpersonala și asertivitatea – exercițiile de improvizație, feed-back-ul în echipa îi ajută pe non-actori să se cunoască și să se înțelegă mai bine.
  • competențe din sfera relaționării
  • competențe din sfera creativității
  • competențe din sfera luării deciziilor
  • competențe din sfera lucrului în echipă